Onlookers

郑州房建三钢构三资质转让河南房建三钢结构三资质自有资源低价出售

发布于:2019-11-13 13:37:39   |   作者:guanyue  |   标签:郑州房建三钢构三资质转让河南房建三钢结构三资质低价出售

郑州房建三钢构三资质转让河南房建三钢结构三资质自有资源低价出售

详情咨询关经理,156一3880一9913

郑州房建三、钢结构三资质转让,有安许,包变更。

郑州悦达财务专业代办建筑资质,建筑资质升级、专业承包一级,升总承包一级、专业建设部资质升级服务、申报一级资质、建筑业资质申请、郑州建筑资质升级、升级申报材料、资质等级标准、建筑工程资质、协议、企业资质申请表、职称评审、评审高级工程师、机电安装、水利水电、市政公用工程、矿业工程、港口与航道、铁路工程、通信与广电、石油化工、装修装饰、公路工程、园林绿化、钢结构、电力电气、建筑智能化、建筑防水。

转让资源如下:

1、郑州防水防腐保温二级资质+安许
2、郑州电力三级+安许
3、郑州市政三级+安许
4、郑州机电三级+安许
5、公路三级+桥梁三级+市政三级+环保三级+安许

6、郑州防水防腐保温二级资质+安许

7、可平移公路二级


======================

公司业务如下:
1、各类建筑总承包资质转让,专业承包资质转让、建筑公司全套转让、股权转让、法人变更、劳务资质转让、建筑公司全套转让、建筑资质、劳务分包资质、延续、升级、各类资质换证、安全许可证新办以及各类资质新办、延续
 

 2、专业提供建筑施工企业资质、建筑劳务企业资质、建设工程勘察设计企业资质、工程咨询单位资格、招标代理机构资格、工程造价咨询企业资质、系统集成企业资质、承装、承修、承试电力设施许可证。 

 3、市政工程总承包三级资质转让及代办 

 4、公路工程总承包三级资质转让及代办 

 5、建筑工程总承包三级资质转让及代办 

 6、电力工程总承包三级资质转让及代办

===================================

人生譬朝露,居世多屯蹇。

 忧艰常早至,欢会常苦晚。

 念当奉时役,去尔日遥远。

 遣车迎子还,空往复空返。

 省书情凄怆,临食不能饭。

 独坐空房中,谁与相劝勉。

 长夜不能眠,伏枕独展转。

 忧来如寻环,匪席不可卷。¤

 皇灵无私亲,为善荷天禄。

 伤我与尔身,少小罹茕独。

 既得结大义,欢乐若不足。

==============================

郑州房建三钢构三资质转让河南房建三钢结构三资质自有资源低价出售

详情咨询关经理

顶部